Naga

Naga se vyskytuje jen velice ojediněle. Je to mocná magická bytost, která má polovinu těla hadí a polovinu lidskou. O jejich vzniku se neví mnoho, jen existuje taková historka, že mají pocházet z elfí krve. Skupina elfů měla být vystavena ohromné dávce magie, která je měla před třemi sty lety od základů změnit. Mají dlouhý rozeklaný hadí jazyk, na krku se jim pohybují s nevídanou přesností žábry. Její kůže na "člověčí polovině" má šedou barvu s nádechem do zelena a vypadá jako z kamene (ale pouze vypadá). Kůže na "hadí polovině" je černá a šupinatá. Nagy mají svoji vlastní vyspělou kulturu, a také vlastní zbraně, z kterých nejčastěji používají své luky a divně zahnutá kopí. Na rozdíl od medúzy při pohledu na ni lidé nezkamení. Žijí nejčastěji u vodních ploch ve skrytých společenstvích, tím pádem je více druhů nag. Nagy žijí nejčastěji svým vlastním životem, ale naleznou se kdekoliv roztroušeni po světě.

Nymfa

Antičtí autoři rozdělovali nymfy na vodní a suchozemské. Byly to krásné sličné ženy a pohled na ně mohl zbůsobit šílenství a jestliže byly nahé, tak i smrt. Suchozemské nymfy žily v lesích na stromech,se kterými i umíraly. Dokázaly být neviditelné. Ostatní nymfy žijí věčně nebo alespoň tisíce let.