Malfoyova rodina a její trefná jména...

     Když J.K.Rowlingová vybírala jména pro členy zlotřilé Malfoyovy rodiny, musela se náramně bavit. Každé z nich je plné významů a má svou historii. Jejich přijímení je odvozeno z latinského slova maleficus, což znamená škodlivý, zločinný. Ve středověku se tohoto slova používalo ve spojení s čarodějnicemi, jejíž kouzla se označovala jako maleficia.
     Odbornice na čáry a kozla R. E. Guileyová píše: "V nejužším významu tohoto slova znamenala
maleficia škodu na úrodě, smůlu, nemoc a smrt domácího zvířete. V nejširším významu zahrnovala všechno, co mělo na člověka negativní dopad. Když vesničan zamumlal nějakou výhružku nebo na někoho seslal něštěstí a oběti se skutečně přihodilo nějaké neštěstí, šlo o maleficiarum. Když úrodu zničilo krupobití, nedojila kráva či zchroml kůň, jednalo se opět o maleficiarum."
     Jedna z prvních knih o čarodějnictví, která byla dílem své doby, se jmenovala
Malleus Maleficarum - Kladivo na čarodějnice. Byla vydána roku 1486 a napsali ji dva lovci čarodějnic jako příručku pro další své kolegy. Dvě stě let byla 2. nejčtěnější knihou hned po Bibli.
     Zmíněné latinské slovo se uchovalo v mnoha dalších jazycích. Třeba v angličtině maleficient znamená zlý, škodlivý, zločinný. Ve francouzštine mal foi je výraz pro špatnou víru.
A
Draco má v latině dvojí význam, označuje draka i hada. Není tedy nijak překvapivé, že Draco Malfoy studuje právě ve Zmijozelu.
Dracův otec se jmenuje
Lucius, což připomíná Lucifera a tedy jméno ďábla. Pro mocného Smrtijeda je toto jméno opravdu velice vhodné.
     Dracova matka se jmenuje
Narcissa. Toto jméno pochází z řecké mytologie, kde se traduje, že jistý pohledný mladík jménem Narkissos (lat. Narcissus) byl považován za velice samolibého a proto ho bohyně Afrodita potrestala tím, že se zamiloval sám do sebe. Narkissos při pozorování sama sebe v odrazu vodní hladiny spadl do lesní studánky a utopil se.