Láska

     Když se dva lidé do sebe zamilují, v jejich mozcích odstartuje kaskáda reakcí, uvolňujících neurotransmitery adrenalinového typu. Zornice se rozšíří, tep vzroste, nebe je plné hvězd. Mozky naší dvojice jsou zaplaveny chemikálií PEA - phenylethylaminem (česky také fenyletylaminem). Tento neurotransmiter, stejně jako všechny ostatní, které mozek při své správné funkci používá, urychluje mezi neurony výměnu informací specifického druhu. V našem příkladě jde především o informace, řekněme, vztahové.

Let do nebes
     Tím ale chemické procesy v mozku nekončí. Dalšími uvolňovanými chemikáliemi jsou dopamin a norepinephrin. Zvýšená produkce, nebo prodloužený účinek těchto dvou, to je cílová oblast účinku mnoha ilegálních drog.
Dopamin zařídí, že se cítíme lépe, jak fyzicky, tak psychicky. Norepinephrin stimuluje uvolňování další látky, adrenalinu, po které se zvýší tep a tělo je nastaveno na větší výkon. Milenci se cítí euforicky a plní energie, často se v této souvislosti používá termín létání. Čerstvě zamilovaní nemusí spát, jíst, jejich výřečnost vzroste na neobvykle vysokou úroveň. To trvá různě dlouhou dobu - podle dalších okolností - během které jsou nově získané informace zpracovávány. Pak zamilovanost skončí a začne další fáze vztahu, ve které vstoupí do děje další chemikálie a informační procesy.
     Až potud všechno zní až cynicky. Láska není, všechno je chemie. Ale nezapomínejme, jak tenhle článek začíná: Když se dva lidé do sebe zamilují...

Proč zrovna on/ona?
     Popsané chemické reakce probíhají s různě velkou intenzitou, která závisí na řadě dalších okolností. Všichni jsme naprogramováni, abychom tento stav vyhledávali, ale každý z nás má svůj vlastní profil. Vychází z genetických a paměťových informací. Mění se dokonce podle prostředí - ve městě bude náš ideál jiný než uprostřed džungle.
     Aby se situace ještě víc zkomplikovala, velká část kritérií, kterými poměřujeme potenciálního partnera, je podvědomá. A další velká část pracuje se smyslovými vjemy, které nejsme schopni vědomě kontrolovat, což je například široká paleta feromonů, vůní nesoucích sexuální charakteristiku jedince.

Jsem závislý na lásce
     Někteří z nás si stav zamilovanosti oblíbí natolik, že jej vyhledávají znovu a znovu a cítí se bez něj velmi špatně. Dalo by se možná říct, že si vypěstují návyk na PEA. PEA je svou chemickou strukturou i účinkem podobná látkám prodávaným v tabletkách jako extáze (MDMA, MDA, amfetamin), a i vedlejší účinky jsou podobné. A častým "užíváním", stejně jako u jakékoli jiné drogy, vzniká tolerance. Takto postižení pak potřebují víc chemikálie na podobný zážitek. Nedá se mluvit o fyzické závislosti, ale i psychické se někdo může zbavovat s problémy.
     Pokud ale stav zamilovanosti přejde do dalšího období, období soužití a symbiózy s partnerem, začne v našem mozku jeho přítomnost uvolňovat další druh chemikálií. Tentokrát jde například o endorfin, což je látka příbuzná opiátům. A opiáty vyvolávají fyzickou závislost, která je mnohem trvanlivější. Čím déle tedy nějaký vztah trvá, tím větší nás čekají po jeho ukončení nebo přerušení - ať už dobrovolném či nedobrovolném - abstinenční příznaky.
     Přestože zamilovávání a láska či city všeobecně mají svůj základ z velké části v nedostupné podvědomé oblasti, existují pravidla, při jejichž dodržování lze tyto procesy regulovat. I vztahová oblast a související mozková chemie mají své abstinenty, umírněné uživatele, experimentátory, dealery i legální velkopodnikatele, kteří přesně ví, kdy se má ve filmu objevit intimní scéna, kdy happyend, jaký obrat přinese správně vymyšlený reklamní slogan.
     A nejen lidé, filmy nebo hudba mohou stimulovat produkci drog v našich mozcích. Vydatným vnějším zdrojem PEA je například čokoláda, adrenalin stimulují extrémní sporty a porušování zákazů, produkci endorfinu a jiných látek opiátového typu dokáže účinně zvýšit zapnutá televize - ať už je program jakýkoli.

Co způsobuje lásku? Chemie!
     Už od pradávných dob se lidé snaží objevit elixíry lásky, zkoumají jak vyzrát na milostné vztahy či jak přežít rozchod s bývalým partnerem. Přestože je symbolem lásky srdce, odehrává se vše důležité ve skutečnosti v mozku. Když poprvé spatříme nějakého člověka, lidské oko přenese jeho obraz do mozku, který vyhodnotí zda se tento člověk hodí právě k nám. Někteří psychologové se domnívají, že nosíme ve svém podvědomí zapsány určité charatkeristické rysy. Všechny tyto rysy dáváme najevo řečí těla - tím jak se pohybujeme, tváříme a chováme. Když se na nás podívá osoba opačného pohlaví, její mozek během vteřiny vyhodnotí, jestli neseme stejné znaky. Pokud mozek vyhodnotí, že jsme osobou vhodnou k seznamování, začnou se dít prapodivné věci.
     Vzruchy přenesou do nadledvinek pokyn, aby začaly produkovat hormon adrenalin. Dále se uvolňuje fenylethylamin, vědecky c8h11n. To jsou právě ony blbuňky, které způsobí, že člověk udělá často cokoliv, jenom aby byl ve společnosti druhého, který v něm tyto stavy vyvolává. Fenylethylamin vyvolává euforii podobně, jako droga amfetamin. Další látkou je dopamin, který zlepšuje náladu a nonadrenalin, jenž se podílí na přenosu vzruchů do mozku. Na tváři zamilovaného člověka se objeví malé červené flíčky, což je zase způsobeno prokrvením cév. Zamilovaný člověk začíná být postupně na fenylethylaminu závislý. Pokud nedostane svojí dávku, tak nejí, nespí a nepracuje. Za určitých okolností dokáží citlivější lidé vnímat podobné pocity, jako vnímají zamilovaní. Vzpomínám si na jeden takový okamžik, kdy jsem ještě studoval a odjížděl ze školy autobusem domů. Byla zrovna tuhá zima, takže jsem nebyl do nikoho zamilovaný a těšil se do svého vyhřátého pokoje. Náhle jsem se zasnil a znatelně jsem pocítil stejný pocit, jaký jsem zažíval v době, kdy jsem se bláznivě zamiloval do jedné slečny ze školy. Zjistil jsem, že dokážu ve vhodných chvílích přesvědčit mozek, že jsem zamilovaný. Nikdy později se mi už však tento pocit nepodařilo zopakovat.
     Blogger Mishak se v jednom svém článku ptal, jak zabránit tomu, aby se člověk choval jako naprosté nemehlo. Aby neměl, jak se Slovensky říká, ošial, což znamená pomatení smyslů. Rada zní zdánlivě jednoduše, ale její realizace v praxi je už složitější. Zejména muž by si měl v lásce zachovat chladnou hlavu a měl by si dávat pozor, aby jí zcela nepropadnul. Tím docílí toho, že se ve vypjatých chvílích nebude chovat jako žárlivec, nebude ubírat partnerce svobodu a bude ženě stále imponovat. V opačném případě hrozí nebezpečí, že se muž na ženu svých snů příliš zafixuje, bude se snažit být pořád s ní a přestane jí být sympatický. Extrémním příkladem budiž zamilovaný chlap, který se plouží za ženou coby oddaný psík.


     V lásce se nemusíte utápět, pokud si najdete nějaký náročný koníček nebo práci. Ve chvílích, kdy by jiný muž na vašem místě snil o své dívce a šíleně po ní toužil, vy budete zahrabáni do své práce. Přesně takto jsem si to zařídil já. Pravidelné přispívání do stokorcového lesa, vyšetřování kauz a pátrání, to vše sežere tolik času, že zbytek vyplňují nutné domácí práce, nakupování a spánek. Na nějaké zamilované blbnutí prostě nemám čas. Vaše dívka není všechno. Máte tu svoji oblíbenou partu, kterou jste málem opustil, skvělé mejdany a náročný společenský život. Nefňukejte mi tady, zatněte zuby a tu lásku až tolik nežerte...