Lamie

Podle římských a řeckých klasiků přebývaly lamie v Africe. Od pasu nahoru měly podobu překrásné ženy, ale od pasu dolů podobu hada. Někteří autoři tvrdili, že to byly čarodějky. Neumí sice mluvit, ale jejich hvízdání se podobá zpěvu, kterým v pustinách přitahovaly pozornost poutníků, aby je snědly. Jejich vzdálený původ je božský, neboť vzešly z jedné z tolika milostných radovánek boha Dia.