Kelpie


     Pochází ze Skotska a její, či spíše jeho, zvyky jsou až nápadně podobné starým známým vodníkům. Ve své původní podobě je kelpie tmavá obluda, napůl kůň a napůl býk s ostrými rohy. Rád se mění v koně, pokud možno bílého. Když už na sebe vezme i lidskou podobu, pak je to krásný mladý muž. Nejoblíbenější kelpieho praktikou je ovšem popásání se na břehu řeky či jezera. Jako očividně opuštěný a na první pohled báječný kůň číhá na kolemjdoucí. Pokud některého z nich napadne hříšná myšlenka si zvíře bez majitele přivlastnit, a poutník koně osedlá, potom kelpie tryskem vyrazí k vodě. Vrhne se do ní a pokud má člověk štěstí, jenom ho důkladně vymáchá. Jiné historky ovšem připomínají, že kelpie si, na rozdíl od hastrmanů rád smlsne na mase svých utopených obětí.
     Kelpie můžete potkat i u nás, je to australský ovčácký pes - Australská kelpie. Co má ovšem společného s vodním démonem, to fakt netuším.

Kentaur


     Kentaur je symbolem astrologického znamení zvěrokruhu - střelce. Kreslí se jako napůl kůň a napůl člověk , představuje divokou bezuzdnou a popudovou stránku lidské povahy. V řecké mytologii je pokládán za divokého lesního démona, nevázanou a nezkrotnou přírodní sílu. Jeho koňská polovina ho spojuje s pozemským životem a jeho lidská polovina je symbolem posmrtného života. Kdysi byl pokládán za barbarské, zuřivé a nezkrotné stvoření.V řeckém umění byli Kentauři pro svou vášnivost a zálibu v pití často zobrazováni v Dionýsově spřežení. Tito tvorové žili podle řecké mytologie divokým a nevázaným životem v Thessalii. Všechen čas trávili bouřlivými a prostopášnými radovánkami. Měli velké sklony k výtržnictví. Za zmínku stojí jedna světlá výjimka, kterou byl Cheirón, moudrý vychovatel několika řeckých hrdinů (např. Achilles). Byl dobrý v hudbě, lékařství, lovu a válečnickém umění a velmi se přátelil s Apollónem. Byl nejušlechtilejší z Kentaurů, symbolizoval hojivou moc přírody a pro své lukostřelecké umění se stal symbolem moci a plodnosti přírody.Po jeho smrti ho Zeus vyzvedl na oblohu jako souhvězdí kentaura, vyzařující svou hlubokou moudrost.

Kerberos


     Je to obrovský černý tříhlavý pes, často je využíván jako strážce pokladnic, vězení, podsvětí a podobně. Kerberos útočí v jednom kole kousnutím za každou hlavu, navíc jedna z hlav může chrlit oheň. Má za úkol zadržet všechny duše, které by chtěly proklouznout zpět do světa živých, povedlo se to jen tomu, komu byli nápomocni bohové. Kerberovy tři hlavy, které vše uchvacují a požírají, skrývají velkou symboliku, podle níž jedna hlava značí minulost, druhá přítomnost a třetí budoucnost. Celkovou hrůznost jeho zjevu doplňuje i had místo ocasu. Věřilo se, že má pelech u řeky Styxu, přes kterou vozil Cháron duše zemřelých. Aby si lidé tohoto strašného hlídače vchodu do podsvětí naklonili, nechávali v rakvi pod hlavou zemřelého medový koláček. Přelstít ho dokázal jen málokdo a to nejen pro to, že kromě tří hlav (někteří vystrašenci tvrdí, že jich bylo padesát nebo i sto, což původně byla nejspíš i pravda) měl někdy dokonce na ocase i dračí ostny. Z nejznámějších chytráků na Kerbera plati Orfeus - ale ten dokázal omámit celé podsvětí včetně boha Háda. Théseus se mu raději vyhnul a vstoupil do podsvětí zadním vchodem.