Fénix


     Byl pokládán za ztělesnění slunečního boha. Je to symbol ptáka, který se v určitých časových obdobích (někde se píše, že každých 100 let) sám spálí a do tří dnů znovu povstane ze svého popela. V tomto smyslu se také používá jako symbol věčného koloběhu života a smrti a tedy symbolem znovuzrození a omlazování. Křesťanství ho spojovalo s Kristem a vírou ve vzkříšení.
O tomto podivuhodném ptáku si vyprávěli lidé ve starověkém Egyptě, Sumeru, Babylónu, Asýrii, Tibetu, Indii, Číně, Řecku, Římě… Je zobrazován jako rudozlatý orel s rozepjatými křídly, který právě vylétá z hořícího hnízda. A jako je oheň přirovnáván k očistě, tak ji fénix je symbolem čistoty. O mnoho století později přešel i do našich pohádek jako “pták ohnivák”.