DINOSAUŘI


     Poslední dinosauři vymizeli z povrchu zemského před 65 mil. lety, avšak 160 mil. let si drželi výsadní postavení na této planetě. Odkud tito ohromní plazi pocházeli, jak skutečně vypadali a co bylo příčinou jejich vyhynutí?


Éra dinosaurů
     Historie Země se dá rozdělit od počátku do několika ér (datuje se před 4 500 mil. lety). Období dinosauřího rozmachu zaplňuje éru druhohor. Vymezení této éry probíhá ve 3 obdobích - trias (před 256 - 208 mil. lety), jura (před 208 - 146 mil. lety) a křída (před 146 - 65 mil. lety).
     Plazové obývali Zemi již předtím, než se objevili dinosauři. Během rané doby triasu se začalo objevovat mnoho nových druhů.
Většina druhů raných plazů držela končetiny široce od svého těla v úhlu srovnatelném s dnešními ještěrkami. Nakonec se vyvinula jedna skupina s jinou stavbou těla a držením končetin, které spočívaly přímo pod tělem v nejmenším úhlu. Zdá se, že to byl počátek správného držení těla, které je více patrné u jejich potomků - dinosaurů. Ke konci prehistorického období triasu dinosauři doslova zaplavili svět. Za jejich dobu rozkvětu je však považována doba křídy, kdy se jich objevilo velké množství. Do dnešní doby bylo zaznamenáno přes 1000 druhů dinosaurů. Rozdělují se do 2 zásadně odlišných skupin: býložravci a masožravci.


BÝLOŽRAVCI (Příklad)
Diplodocus (dvojitý nosník)
Brachiosaurus (ramenatý ještěr)
Camarasaurus (komorový ještěr)
Apatosaurus / Brontosaurus (klamný ještěr)
Corythosaurus (přilbový ještěr) atd. …


MASOŽRAVCI (Příklad)
Coelophisis (dutý tvar)
Allosaurus (cizí ještěr)
Megalosaurus (veliký plaz)
Deinonychus (strašný dráp)
Spinosaurus (trnitý ještěr)
Tyrannosaurus Rex (ještěr tyran) atd. …

     Nejobávanější z masožravého druhu byl Rex, měl svalnaté čelisti a dlouhé zuby bezmála 16 cm, v ostrosti srovnatelné s břitvou. Bez problémů rozdrtil kosti, pozřel by i silnějšího člověka…

Náhlá smrt
     Před 65 mil. lety na sklonku prehistorické doby křídy většina dinosaurů vyhynula. Paleontologové nedokáží přesně vysvětlit pravou příčinu jejich zmizení, nabízí se však několik teorií:
     Jedna z nich bere v potaz explozi hvězdy v blízkosti Země, která zaplavila planetu smrtelnou radiací. Dále je pak změna klimatu a nebo střetnutí meteoritu s povrchem Země.
Pravou příčinu pravděpodobně nikdy přesně nezjistíme…

 

 

 

     Drak, jak většina ví, je bytost okřídlená, mnohdy několikahlavá, ohnivá (avšak často přebývající ve vodě), symbolizující zlo a konající zlo, s níž muselo v dávných dobách bojovat mnoho hrdinů i zbabělců. Je jedním z nejsilnějších a nejšťastnějších zvířat čínské mytologie. Představuje moudrost, sílu, rozhodnost a štěstí. Znamení draka je považováno za jedno z nejšťastnějších v tradiční čínské astrologii. Drak je tvorem, který se ve světě přírody nevidí. Je dalekozraký a představuje duchovní kvalitu. Jak západní, tak i východní tradice popisují draka v mnoha nejrůznějších podobách. V nejstarších dobách byl drak považován za prospěšného tvora, jenž ztělesňuje 4 základní prvky. Mytologická představa v západní tradici popisuje draka jako monstrum. Zde se většinou objevuje jako pán země a bohatství. Často proti němu vystupují hrdinové, aby získali respekt. V nejjednodušší podobě byl drak zobrazován jako okřídlený had. Později byl zjev ještě hroznější, totiž přibájením četných hlav, které otravné výpary nebo oheň a useknuté hned zase narůstají - viz. "hydra".
     Draci mají stejné smysly jako lidé: zrak, čich, sluch, hmat a chuť. Ale někteří z nich mají šestý smysl, kterým dokážou kontrolovat emoce ostatních živočichů ve svém okolí, člověka nevyjímaje. Jejich smysly jsou neuvěřitelně citlivé. Pro příklad, smysl čichu je stokrát citlivější než u vlkodlaka. Drak je schopen zaslechnout nebo ucítit zvíře nebo člověka na vzdálenost několika mil. Jejich šestý smysl je velmi citlivý. Jestliže osoba nebo zvíře kolem sebe šíří silné emoce jako je strach nebo nenávist, uslyší je drak na velkou vzdálenost. V tomto případě se tomu dá říkat dračí strach. Drak se tímto obklopí a každý, kdo se dostane do jeho vlivu je strachem přimrazen k zemi a není schopen pohybu. Draci toto používají na zloděje a rytíře. Pouze velmi inteligentní (nebo velmi tupý) jedinci jsou imunní. Některé dračí druhy získávají po dosažení dospělosti schopnost měnit barvu, buňky v šupinách jsou schopny měnit barvu ve velké rozsahu. Tato reakce může být vyvolána emocemi nebo úmyslně.
     Draky mohou člověku připomínat pravěcí ještěři, jak svým vzhledem, tak svojí velikostí. Ačkoli žili před miliony lety, člověk mohl nalézat jejich kosti a tak si o nich vytvořit jakousi představu. I v dnešní době stále ještě žije hodně plazů, kteří vypadají jako malé "modely" draků. Není třeba ani montážní fanasie, stačí si je představit mnohem větší a dostaneme představu draka podle všech předpisů. Je možné, že se s některými z těchto plazů setkali kupci nebo bojovníci za křižáckých tažení a jejich fantasie zvětšila zvíře na draka, právě tak jako fantasie obyvatel těchto vzdálených krajů.